Translate this page:

Jak wygląda obecnie światowy i polski rynek benzyny lotniczej?

Błażej Krupa: W Europie jest obecnie tylko 4 producentów benzyny lotniczej, w kolejności według wielkości produkcji: największy jest Total we Francji (La Med), druga jest firma Shell w Holandii (Pernis), trzeci polski OBR w Płocku, a czwarta, Hjelmco Oil w Vesteras koło Sztokholmu w Szwecji. Najbliższy zakład produkujący benzynę lotniczą znajdujący się na wschód od Polski jest…. w okolicach San Francisco, w USA. Ogólnie na terenie USA dzisiaj produkuje benzyny lotnicze tylko kilkanaście zakładów (źródło: artykuł w magazynie Kitplanes 06.2006 dostępny na www.avgas.pl). Poza Stanami istnieje również produkcja w Brazylii, w firmie Petrobras. Tak więc na całym świecie obecnie nie więcej niż 20 firm zajmuje się produkcją benzyny lotniczej !!! Należy zwrócić uwagę, że w samych Stanach Zjednoczonych w okresie po II wojnie światowej było około 2000 takich zakładów, a jeszcze w roku 1960 kiedy rozpoczynała się era odrzutowych samolotów pasażerskich, w USA około 800 rafinerii produkowało tam avgas.

Petrolot był pierwszy na polskim rynku i ma niewątpliwie pozycję dominującą. Ale żadne przepisy nie zabraniają innym podmiotom sprzedawać paliw lotniczych zarówno hurtowo, jak i na lotniskach i lądowiskach. Petrolot część zysków z działalności przeznaczył na odpowiednie dla XXI wieku warunki do zaopatrzenie w paliwa lotnicze samolotów GA. Gdyby nie Petrolot, nie byłoby prawie nic nowoczesnego na naszych lotniskach. Wbrew pozorom dystrybucja paliwa lotniczego nie jest zbyt lukratywną działalnością, ze względu na małą skalę, nie można jej porównać do sprzedaży benzyny samochodowej. Może się to wydać niewiarygodne, ale wszystkie lotniska w Polsce w ciągu roku sprzedają tyle benzyny lotniczej co 1 duża stacja benzynowa na terenie Warszawy sprzedaje benzyny samochodowej. Światowy obrót paliwami lotniczymi, to niecały 1% obrotu paliwami samochodowymi. A w paliwach lotniczych jak wiemy dominująca pozycja to nafta lotnicza, benzyny lotnicze stanowią tylko 2 %. Kto mocny w matematyce, ten policzy, że benzyny lotnicze na świecie ( w Polsce również) to tylko 0,02 % ogółu sprzedawanych paliw silnikowych. W skali świata benzyny lotnicze to niecałe 2 miliony ton, z tego ponad połowę zużywa się w USA, w Europie około 120-130 tysięcy ton rocznie. Jak z tego widać ze sprzedaży benzyny lotniczej w większości przypadków polskich lotnisk nie da się wygenerować kapitału na inwestycje w lotniskowe stacje, natomiast przy tak małej sprzedawanej ilości, żadne dodatkowe podatki (akcyza) nie poprawią budżetu państwa, natomiast byłyby zabójcze wpierw dla lotnictwa ogólnego, a następnie dla pozostałej części lotnictwa cywilnego.


03.2011