Translate this page:

FAA zbada dziewięć benzyn bezołowiowych

Zaproponowano paliwa mogące zastąpić Avgas 100LL

DAVE HIRSCHMAN

 

POSZUKIWANIE PALIWA BEZOŁOWIOWEGO, które mogłoby zastąpić Avgas 100LL, weszło w kolejny etap, gdy przed upływem terminu granicznego - 1 lipca 2014 roku - FAA otrzymała dziewięć ofert zgłoszonych do Inicjatywy Paliw Lotniczych do Silników Tłokowych (Piston Aviation Fuels Initiative, PAFI).

Oficjalne zgłoszenia zostały dokonane przez następujących producentów paliw: Afton Chemical Company, Avgas LLC, Shell, Swift Fuels oraz przez konsorcjum złożone z BP, TOTAL i Hjelmco.

– Organizacje lotnicze, przemysł petrochemiczny i FAA współdziałają dążąc do zapewnienia społeczności lotniczej dostępu do paliwa bezołowiowego, które spełnia normy parametrów użytkowych i bezpieczeństwa, jest tanie i może być stosowane przez obecne statki powietrzne z minimalnymi zakłóceniami –  powiedział Prezes AOPA, Mark Baker. –  Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego postępu badań i z nadzieją oczekujemy ich kolejnej fazy.

PAFI jest wspólną inicjatywą przemysłu i rządu (amerykańskiego), która ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej, bezpiecznej, bezołowiowej benzyny lotniczej Avgas do samolotów i śmigłowców wyposażonych w silniki tłokowe. Oprócz AOPA i FAA, PAFI obejmuje: American Petroleum Institute (Amerykański Instytut Petrochemiczny), Experimental Aircraft Association (Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego), General Aviation Manufacturers Association (Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego), National Air Transportation Association (Krajowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego) oraz National Business Aviation Association (Krajowe Stowarzyszenie Lotnictwa Biznesowego).

FAA zacznie dokonywać teraz oceny przedstawionych paliw z uwzględnieniem: bezpieczeństwa, ich kosztów, produkcji i dystrybucji oraz wpływu na środowisko naturalne.

Najbardziej obiecujące paliwa zostaną we wrześniu poddane badaniom laboratoryjnym prowadzonym przez Centrum Techniczne Williama J. Hughesa. Do pierwszej fazy badań producenci paliw muszą dostarczyć po 100 galonów (378 litrów) paliwa. Paliwa uznane za potencjalnie odpowiednie zostaną zakwalifikowane do drugiej fazy badań, obejmujących pełne próby silnikowe i samolotowe. Do tego etapu badań każdy producent musi dostarczyć 10.000 galonów (37.800 litrów) paliwa oraz przedstawić znormalizowane dane użytkowe, pozwalające wykazać możliwości produkcyjne oraz zapewnienie certyfikacji dla całej bardzo szerokiej gamy statków powietrznych.

Kongres (USA) w pełni wspiera ten program i jego cel wprowadzenia w lotnictwie nowego bezołowiowego zamiennika benzyny lotniczej Avgas 100LL do roku 2018, na co w bieżącym roku budżetowym wyasygnowano 6 milionów dolarów. Komisje budżetowe obu izb: Kongresu i Senatu Stanów Zjednoczonych zaproponowały przeznaczenie kolejnych 6 milionów dolarów na cele programu w kolejnym roku, to jest 300.000 dolarów więcej niż żądał tego Prezydent Obama.

Dostępne obecnie paliwo Avgas 100LL służy do napędu około 167.000 statków powietrznych z silnikami tłokowym w Stanach Zjednoczonych, a łącznie około do 230.000 na całym świecie. Jest to jeszcze jedyne paliwo używane w Stanach Zjednoczonych, które zawiera dodatek ołowiu (czteroetylek ołowiu)

 

dave.hirschman@aopa.org

 

AOPA PILOT, wrzesień 2014, str. 28 (FAA to evaluate nine unleaded fuels)